ostre-ciecie.pl

finanse, praca, uroda, podróże

Jakie korzyści przynosi faktoring
Finanse

Jakie korzyści przynosi faktoring dla małych i średnich przedsiębiorstw?

Sektor MŚP stanowi obecnie motor napędowy polskiej gospodarki. Wytwarza bowiem ponad 50% PKB i zatrudnia niemalże 70% Polaków. Jednakże największym problemem, z jakim borykają się przedsiębiorcy z tego sektora są zatory płatnicze, które zagrażają stabilności finansowej firm. Problemy te wynikają przede wszystkim z tytułu nieterminowego regulowania płatności przez kontrahentów. Dlatego warto zapoznać się szczegółowo z możliwościami, jakie niesie faktoring. Ponieważ może on stanowić receptę na rozwiązanie wszystkich problemów związanych z zatorami płatniczymi.

Korzyści wynikające z faktoringu

W przypadku MŚP faktoring zabezpiecza przede wszystkim niewielkie firmy przed utratą płynności finansowej. I pełni jednocześnie funkcję zabezpieczenia należności. Ponadto dzięki faktoringowi niewielkie firmy mają poprzez szybsze uwolnienie środków finansowych szansę na rozwój przedsiębiorstwa. I budują wizerunek solidnej i stabilnej firmy.  

Do dodatkowych korzyści należą również bezsprzecznie takie aspekty jak:

  •  lepsza pozycja negocjacyjna
  •  i przewaga konkurencyjna.  

Lepsza pozycja negocjacyjna związana jest przede wszystkim ze stałym dostępem do gotówki dzięki faktoringowi. Ponieważ przedsiębiorca płacący od razu gotówką ma możliwość wynegocjowania przy zakupie materiałów lub towarów nawet kilkunastu procent upustu niosącego oszczędności. Ponadto stały dostęp do gotówki możliwy dzięki faktoringowi pozwala na wystawienie faktur z odroczonymi terminami płatności, zwiększając tym samym konkurencyjność przedsiębiorstwa.  

Dodatkowo faktoring może wiązać się ze zmniejszeniem kosztów związanych z prowadzeniem księgowości. Ponieważ w ramach umowy to firma faktoringowa może przejąć obowiązek prowadzenia księgowości dłużników oraz obsługę wierzytelności.  

Reasumując, faktoring oferuje wiele możliwości w zależności od wybranej formy finansowania.  

Podstawowe rodzaje faktoringu

Decydując się na faktoring, najistotniejszym aspektem jest wybór jego odpowiedniej formy. Ponieważ inne możliwości otwiera faktoring pełny bez regresu. Inne udostępnia faktoring niepełny, czyli z regresem. I jeszcze inne niesie faktoring mieszany.  

Przy pełnym faktoringu odpowiedzialność za windykację należności i niewypłacalność odbiorcy faktury przejmuje w całości firma faktoringowa, czyli faktor. W związku z tym w tej formie finansowania przedsiębiorca nie jest zobligowany do zwrotu zaliczek z tytułu wystawionych i nieuregulowanych przez odbiorcę faktur, ponieważ faktor dochodzi roszczeń we własnym zakresie.  

W przypadku wyboru faktoringu niepełnego ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahentów spoczywa na przedsiębiorcy. Zatem w sytuacji, w której odbiorca faktury nie reguluje terminowo płatności, przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej zaliczki w terminie określonym w umowie faktoringowej.  

Natomiast w faktoringu mieszanym przedsiębiorca ustala wraz z firmą faktoringową wysokość kwoty, do której odpowiedzialność za ryzyko niewypłacalności kontrahenta ponosi faktor. Natomiast po przekroczeniu ustalonego limitu umowa faktoringowa z automatu staje się faktoringiem z regresem i przerzuca ryzyko finansowe na przedsiębiorcę.  

Krótkie podsumowanie

Wielokierunkowe korzyści wynikające z usługi faktoringu pomagają przedsiębiorstwom z sektora MŚP rywalizować z gigantami. Do bezcennych korzyści należą zatem bezsprzecznie:  

  • Zapewnienie firmie ekspresowego dopływu kapitału obrotowego, poprzez szybki wpływ gotówki za sprzedane towary i usługi.  
  • Poprawienie bieżącej płynności i stabilizacji pieniężnej w przedsiębiorstwie poprzez dokonanie zwiększania wartości pieniądza w aktywach obrotowych. Co bezpośrednio przekłada się na poprawienie rotacji składników majątkowych.  
  • Poprawa relacji zachodzących w bilansie w wyniku zmniejszenia zobowiązań i należności.
  • Reorganizacja samofinansowania w firmie, która stanowi formę zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed niewypłacalnością kontrahenta.  
  • Zwiększenie dostępności do środków finansowych z obcego źródła finansowania.  
  • Zwiększenie konkurencyjności poprzez stosowanie odroczonych płatności szczególnie pożądanym odbiorcom.  

Wszystkie powyższe cechy faktoringu niosą szansę rozwoju przedsiębiorstwa, jakiej nie umożliwiają inne formy finansowania. Dlatego warto zapoznać się bardziej szczegółowo z zasadami jego funkcjonowania na stronie: https://pragmago.pl/porada/faktoring/